banner-no-people

Prisliste

Alle priser er per bruker per måned og eks. mva om ikke annet er presisert.

Priseksempler

Alle priser er per bruker per måned og eks. mva om ikke annet
er presisert.

Lisens per måned1-45-910-29Fra 30Brukere
Grunnlisens per firma/database49099014901490Per Database
Brukerlisens390390390390Per definert bruker i programmet
Drift per måned1-45-910-29Fra 30Brukere
Utvidet; support, drift, 24/7 vakttelefon og kurs90909070Per bruker definert programmet
Database: Drift, backup, utstyr og lisenser i vårt datasenter490490490390Per bruker definert i programmet
Terminalserver drift, support, backup og Office lisenser800800800700Per terminalserver bruker
Exchange e-post90909090Per epost bruker
Drift av domene med sertifikater90909090Per domene
Andre tjenester per stk/time1-45-910-29Fra 30Brukere
Installasjon av Datalex på server10 00010 00015 00025 000Fastpris
Kurs 1 dag ute hos kunde15 000Fastpris + Reisekostnader
Kurs ½ dag ute hos kunde10 000Fastpris + Reisekostnader
Øvrig bistand per time1 500+Reisekostnader
Integrasjoner1-45-910-29Fra 30Brukere
Integrasjon mot WorkSite/eDocs50505050Per Database
Integrasjon mot WorkSite/eDocs50505050Per bruker definert i programmet
Oppsett integrasjon WorkSite/eDocs10 000Fastpris