Komplett fagsystem som dekker alle administrative behov

Datalex er et administrasjonssystem utviklet i samarbeid
med advokater. Den første versjonen kom allerede i 1986.