Personvern

1. Innledning

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Datalex Software AS som databehandler håndterer dine personopplysninger, hvilke formål vi bruker disse til og hvordan vi samler disse inn. Du vil i erklæringen også finne nærmere informasjon om dine rettigheter og våre kontaktopplysninger.

2. Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson. For eksempel navn, epostadresse eller telefonnummer.

3. Formål – hvorfor behandler vi personopplysninger?

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med å levere tilgang til våre tjenester, samt i forbindelse med kunde og leverandørkontakt. Dette omfatter:

  • Behandling som en del av å tilby tilgang til vår programvare, herunder sikkerhet
  • Lagring etter avsluttede kundeforhold som følge av lovpålagte krav til kunde
  • Som et ledd i å håndtere support, besvare kundehenvendelser og forbedre våre tjenester
  • Opplysninger om kontaktpersoner hos bedrifter vi har et leverandørforhold med
  • Informasjon som en del av dialog og oppfølging mot potensielle kunder

I hovedsak kommer personopplysningene vi behandler direkte fra den vi behandler opplysninger om, eller fra arbeidsgiver som følge av et kundeforhold eller leverandørforhold med oss. Opplysningene kan også komme som en kombinasjon av disse eller fra en underleverandør som kontakter oss på dine vegne. Det rettslige grunnlaget for behandling av opplysningene er for å kunne oppfylle vår avtale, ditt samtykke og vår legitime interesse, Jf. personvernforordningen artikkel 6 nr 1 bokstav a, b og e).

4. Besøk på våre nettsider

Når du bruker nettsiden vår behandler vi personopplysninger som IP-adresse og andre tekniske data, samlet inn via informasjonskapsler og analyseverktøy. Informasjonskapsler (Cookies) er små tekstfiler som nettleseren lagrer på datamaskinen din. Disse er ikke skadelige. Som besøkende til vår nettside vil du få informasjon om dette og spørsmål om du godkjenner bruk av informasjonskapsler. Du kan selv skru innsamling av eller slette eksisterende informasjonskapsler i nettleseren din

Formålet er å gi deg en god brukeropplevelse, samt å utarbeide statistikk for å kunne forbedre og utvikle nettsiden og tjenestetilbudet vårt. Behandlingsgrunnlaget er vår legitime interesse, Jf. Personvernforordningen artikkel 6 nr 1 bokstav f), hvor vår legitime interesse er å gi deg en god brukeropplevelse, forbedre nettsiden og tjenestetilbudet vårt. Informasjonskapslene blir i nettleseren din frem til du sletter dem, eller de går ut på dato. Utløpsdato varierer, men vil oppdateres hver gang du besøker våre nettsider. Les mer om bruk av Cookies og analyseverktøy her

5. Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Personopplysningene vi behandler er opplysninger i hovedsak du eller din arbeidsgiver har gitt oss, eller registrert selv i forbindelse med din brukertilgang hos Datalex Software, eller ved at vi har fått opplysningene i forbindelse med din kontakt med oss.

For våre kunder og deres brukere vil vi behandle basisopplysninger om brukeren som brukerens navn, initialer, brukernavn, tittel, e-postadresse og telefonnummer.

For kontaktpersoner av våre kunder, potensielle kunder eller andre vi har en forretningsmessig relasjon med kan vi registrere grunnleggende kontaktopplysninger som firmatilknytning, navn, e-postadresse, telefonnummer, tittel og adresse og eventuelt demografisk informasjon. I enkelte tilfeller kan opplysninger om person knyttes mot faktura for å henvise til ønsket adressat eller fakturaspesifikke detaljer.

Når vi mottar en supporthenvendelse, henvendelser via kontaktskjema på våre nettsider, spørsmål eller andre henvendelser vil vi behandle navn, e-post, telefonnummer og hvilke firma du er tilknyttet. Vi vil også behandle annet innhold du eventuelt legger ved sammen med din henvendelse. Vi gjør oppmerksom på at sensitive eller fortrolige opplysninger aldri bør sendes med e-post eller kontaktskjema for å unngå at opplysningene kommer på avveie.

6. Bruk av underleverandører

Vi benytter Braathe Gruppen AS som underdatabehandler i forbindelse med lagring av data og levering av våre tjenester. Denne avtalen reguleres av en egen databehandleravtale. Dataene er beskyttet på egen server lokalisert i Norge og serverens innhold er utilgjengelig for databehandler. I tilfeller hvor vår kunde har valgt å benytte egen databehandler for lagring av data er det inngått avtaler uten at Datalex er en direkte part i disse.

Vi benytter vår distribusjonspartner Contitude AS til å på vegne av oss distribuere nødvendig informasjon om oppdateringer og funksjonalitet i vår programvare. Formålet med dette er å sikre at våre brukere er kjent med funksjonaliteten, innholdet i programvaren eller annen informasjon som er relevant å kjenne til som bruker av programvaren. Vi vil i forbindelse med dette ikke dele opplysninger utover hva som er nødvendig for å levere denne informasjonen.

7. Lagring av opplysninger

Opplysningene lagres så lenge det foreligger et kundeforhold hos oss eller når dette er pålagt gjennom lovgivning, eksempelvis krav til lagringstid. Opplysninger tilknyttet tilbud fra oss, leverandørrelasjoner eller andre henvendelser lagres så lenge opplysningene er relevante for vår behandling, formålet med opplysningene eller at behovet for opplysningene bortfaller. De lagrede opplysningene vil ikke brukes utover opprinnelig formål med lagring.

8. Deling av dine opplysninger

Personopplysningene vi behandler brukes som en del av å levere våre tjenester, for å oppfylle våre avtaleforhold og for å ivareta nødvendig dialog. Dine opplysninger vil som utgangspunkt derfor aldri deles med utenforstående eller av kommersielle hensyn uten ditt samtykke. Unntaket vil være å dele nødvendige kontaktopplysninger med våre underleverandører eller dine underleverandører som et nødvendig ledd i å kunne yte support og feilsøking. Dette vil i utgangspunktet skje etter dialog med deg.

Vi har en avtale med en distribusjonspartner som noen ganger årlig sender nødvendig informasjon om oppdateringer, funksjonalitet og endringer til registrerte brukere i Datalex. Vi deler ikke opplysninger i større utstrekning enn nødvendig for å oppnå formålet. Vår distribusjonspartner behandler opplysningene konfidensielt og bruker ikke opplysningene utover angitt formål.

9. Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger og i hvilke opplysninger som er lagret om deg. Ved feil i opplysningene har du rett til å få disse endret, eller at opplysningene skal suppleres med tilleggsopplysninger. Brukere av Datalex kan i utgangspunktet gjøre dette selv. Du har også rett til å be om sletting av personopplysninger, som følge av at du for eksempel trekker samtykke til lagring eller at formålet med lagring av opplysningene er oppnådd. Videre kan du protestere på at personopplysningene dine brukes og du kan be om at måten vi bruker personopplysninger på begrenses.

Du har også rett til å klage til Datatilsynet angående vår behandling av dine personopplysninger.

10. Kontakt

Ønsker du å komme i kontakt med Datalex Software AS. Vår kontaktinformasjon er

Datalex Software AS
Skovveien 3
0257 Oslo
Telefonnummer: 474 71 814

Har du spørsmål til oss om personvernerklæringen eller tilknyttet personvern kan du også kontakte oss på post@datalexsoftware.no

11. Samtykke

Ved å kontakte Datalex eller besøke vår nettside godkjennes også at personopplysninger behandles i henhold til hva som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Det samme gjelder ved bruk av vår programvare eller hvis du er kontaktperson i forbindelse med potensielle eller eksisterende leverandørforhold med Datalex Software AS.